InDesign CS 6

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i InDesign. Du får lära dig hur du skapar ett tryckoriginal i pdf-format och hur du tar fram en webbanpassad publikation i pdf-format.

01: Starta InDesign och skapa ett dokument

02: Spara dokument från InDesign

03: Stänga dokument från InDesign

04: Snabbkommandon i InDesign för att visa dokumentfönster

05: Skapa en textram i InDesign

06: Platshållartext, spaltindelad text och textkoppling i InDesign

07: Spaltindela en textram i InDesign

08: Montera en bild och olika bildformat i InDesign

09: Montera 2 st bilder och snabbkommando för att montera

10: Montera bilder som kontaktkarta del 1

11: Montera bilder som kontaktkarta del 2

12: Justera beskärning av bild med innehållshandtag

13: Skalförändra en bild

14: Ändra form på hörnen i en bildram

15: Ändra eller konvertera form på bildram

16: Figursättning av bild med fyrkantig ram

17: Figursättning av bild med rund ram

18: Ställa in visningskvalité för en monterad bild

19:Kontrollera upplösning och färgrymd för en monterad bild

20: Formatera textens storlek och radavstånd, spärra och knip, kerning

21: Ändra färg på text och textlinje

22: Ändra färg på textramens fyllning och linje

23: Introduktion till styckeformat och teckenformat

24: Skapa styckeformat del 1

25: Skapa styckeformat del 2

26: Skapa teckenformat

27: Hantera textformat

28: Skapa en egen färg

29: Hantera egna färger

30: Skapa PDF-tryckoriginal med utfall och skärmarkeringar

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *